Vdahnemo življenje
Restavratorski atelje Bogovčič je pristno družinsko podjetje,
ki se ukvarja s konzerviranjem in restavriranjem likovnih umetnin.
Domov > O podjetju > Opis podjetja

Podjetje       
              

Restavratorski atelje Bogovčič 

Restavratorski atelje Bogovčič je restavratorsko podjetje, zasnovano na družinskih temeljih, ki pod strokovnim vodstvom mag. Ivana Bogovčiča, konservatorskega-restavratorskega svetnika, izvaja restavratorske posege na likovnih umetninah.

Jedro podjetja sestavljata Luka Bogovčič (direktor) in Jure Bogovčič (prokurist, vodja ateljeja), ki že vrsto let sodelujeta pri restavratorskih posegih na stenskih slikah, leseni polihromirani plastiki (oltarji), slikah na platnu, slikah na lesu in mozaikih.

Strokovni vodja mag. Ivan Bogovčič se z restavratorstvom ukvarja od leta 1961, poklicno pa od leta 1970. Luka Bogovčič z njim sodeluje od leta 1990, Jure Bogovčič pa od leta 1993. Večina projektov vključuje še druge sodelavce – akademske restavratorje, študente in absolvente restavratorstva ter vrsto sodelavcev s specialnimi znanji.

Mag. Ivan Bogovčič je prejel več uglednih priznanj in nagrad, med njimi leta 1980 jugoslovansko plaketo za delo na področju spomeniškega varstva, dve Steletovi priznanji in Steletovo nagrado za življenjsko delo na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ki jo podeljuje Slovensko konservatorsko društvo.