Vdahnemo življenje
Restavratorski atelje Bogovčič je pristno družinsko podjetje,
ki se ukvarja s konzerviranjem in restavriranjem likovnih umetnin.
Domov > Novice > Novice - podrobnosti
Konferenca o kulturni dediščini
Foto: Triptih

V čezmejnem projektu „Zglavo za naravo" sodelujejo, osnovne šole Jožeta Gorjupa izKostanjevice na Krki, Cerklje ob Krki, Velika Dolina, Podbočje in Fužine(Hrvaška).

 

Konference v Kostanjevici naKrki so se udeležili strokovni sodelavci osnovnih, srednjih in višjih šol terpredstavniki javnih zavodov in podjetniki.

 

Predavatelji in teme:

dr. Anton Polšak (Zavod za šolstvo RS, OENovo mesto)-Kulturna dediščina v sodobnih učnih načrtih osnovnih in srednjihšol.

mag. Teodor Hrvoje Oršanič (Kozjanski park)-Odnos dookolja in problematika zavarovanih območij.

kons.-rest. svetnik mag. Ivan Bogovčič (Triptih)-Kulturnadediščina, njena ogroženost in varovanje.

dr. Ivanka Počkar (Posavski muzejBrežice)-Kozolec kot grad z okni in brez vrat.

arhitekt Karel Filipčič-Oblike inkonstrukcije kozolcev.

Marinko Jakovljević (Limena glazba Fužine)-Fužinarskaglasbena zgodovina.

 

Mednarodni projekt »Z glavo za naravo« si prizadeva za dviganje skupneozaveščenosti o inovativnih varstvenih ukrepih in trajnostni rabi naravnihvirov v šolstvu.  Projekt je sicer vreden 230 tisočevrov. 85 % prispeva Evropska unija, 10 % Služba vlade za regionalni razvoj inlokalno samoupravo, 5 % morajo zagotoviti šole. 

Galerija